Asiantuntija- ja sijaispalvelut yrityksille ja kunnille

Kokki, ravintoneuvoja

  • Erityisruokavaliot
  • Toiminnallinen ravitsemus
  • Ravitsemuksen suunnittelu ja reseptiikan laadinta ravitsemussuositusten pohjalta

Lähihoitaja

  • Sairaanhoito ja huolenpito, saattohoito
  • Kotihoito, palveluasuminen, osastohoito
  • Viriketoiminta, musiikki ja kädentaidot
  • LOVe, PKV, GER I-II, EA1
  • Effica, Hilkka, RAIsoft, Lifecare